Firmanavn - Slogan
 
Second Opinion Clinic's team er specialister inden for manglende selvhelbredelse, lav vitalitet for hurtig aldring  (anti-aging)  .
 
Vi yder supplerende rådgivning inden for: 
 
 • Madoverfølsomhed og andre allergi-lignende symptomer
 • Fordøjelsesproblemer
 • Eksemer
 • Hovedpiner
 • Kredsløbsproblemer inkl forkalkninger
 • Vægtproblemer
 • Gigt + fibromyalgi
 • Svag immunitet eller immunologiske fejlfunktioner.
 • Træthed og lav vitalitet - incl CFS / ME o.l.
 • Hormonelle forstyrrelser> Uden brug af syntetiske hormoner.
 • Koncentrationsproblemer og hukommelsesproblemer 
 • Neurologiske problemer som ADHD, OCD, autisme, tourette o.l. uden brug
  af psykofarmaka 
 
 
Vor force er mere end 40 års klinisk erfaring med funktionel medicin  og  grøn medicin.
Vi er løbende under efteruddannelse og opdatering via international frontforskning.
Vi har medicinske referencer på alle vore metoder og arbejdsteorier.
Desværre er de endnu ikke alment kendte eller accepteret af den hjemlige og traditionelle  rutineprægede medicin.
 
Vi fokuserer ikke primært på, hvad du fejler, men  på hvorfor.
Men andre ord:
Vi supplerer din diagnose ved at afdække årsager til,
at du blev syg, og desuden at du ikke blev rask af dig selv.
 
Vi clearer både kroppen og dig for blokeringer inden for biokemiske, ernæringsmæssige og mikrobiologiske områder, der tillader sygdomme i at udvikle sig. 
Med andre ord:
Vi hjælper dig og kroppen med at blive stærkere og sundere 
og uden behov for receptpligtig medicin.
Men kun din egen læge skal vurdere, om du kan nedtrappe eller ændre evt. medicin.
 
Vort detektivkorps er internationale lægelaboratorier og medicinske netværk, der også arbejder med analysemetoder, du endnu ikke kan få via det danske sundhedssystem:
 
  • Allergi- og intolerans analyser
  • Måling af frie radikaler
  • Hormon profiler
  • Immun profiler
  • Biokemiske funktions profiler
  • Mikrobiologiske analyser inkl. candida analyser
  • Hel-krops ultralyds skanning
 
Vi afsætter god tid til forklaring af vore metoder.
 
Lyt til Anders Høj's interview i Radio Frihed om Second Opinion Clinic's arbejdsmetoder:    www.radiofrihed.dk